Zielonka, Polska

15:00 - 22:00

Pon – Pt

(+48) 504 256 660

Zielonka, Polska

15:00 - 20:30

Pon – Pt

Metody nauczania języków obcych w naszej szkole

W naszej szkole stosujemy nowatorskie, lecz sprawdzone metody nauczania języków obcych. Poniżej przedstawimy ich krótką charakterystykę.


SYSTEM DUALNY

Standardowy i rekomendowany kurs to zajęcia 2 razy w tygodniu z 2 różnymi nauczycielami: raz w tygodniu z polskim lektorem, a raz z native speakerem czyli rodzimym użytkownikiem języka. System ten służy urozmaiceniu zajęć i wzbogaceniu ich o dualne podejście. Lektor polski koncentruje się na realizowaniu programu, tłumaczeniu gramatyki i wprowadzeniu do zajęć z native speakerem. Ten natomiast koncentruje się na umiejętności komunikacji i przełamywaniu barier w mówieniu.


FLIPPED CLASSROOM

Aby trwale zapamiętać jakiś materiał nie wystarczy tylko przyswojenie wiedzy. Nowe wiadomości powinny być wielokrotnie powtarzane, a na koniec utrwalone. Do tego służy metoda tzw. odwróconej klasy. Uczeń przygotowuje część teoretyczną w domu, a w klasie więcej czasu poświęca na praktyczne ćwiczenia. Takie podejście pomaga przełamać bariery w mówieniu, zwłaszcza tym mniej odważnym oraz wyrównuje poziom wiedzy uczniów. Każdy poświęca na przygotowanie do lekcji tyle czasu ile potrzebuje i robi to w swoim tempie. Wspólne powtarzanie materiału w klasie w postaci praktycznych ćwiczeń (w tradycyjnym podejściu zadawanych jako praca domowa) daje lepsze efekty. Nauczyciel na lekcji widzi na żywo czy uczeń opanował materiał, monitoruje i pomaga. Jednocześnie uczeń w każdej chwili może poprosić o pomoc lektora lub kolegę z grupy.


METODA KOMUNIKACYJNA CLT

Metoda ma na celu wyćwiczenie umiejętności mówienia oraz rozumienia ze słuchu. Jej celem jest abyśmy po prostu mówili i nie przejmowali się popełnianymi błędami . Używanie języka polskiego jest ograniczone do minimum. W naszej szkole ta metoda opiera się na 3 ważnych elementach: teatralizacji, grywalizacji oraz używaniu autentycznych materiałów – posługiwanie się „żywym językiem”.

Po pierwsze uczymy się używać języka obcego w sytuacjach z życia codziennego: w restauracji, sklepie, na poczcie, na spotkaniu z przyjaciółmi, w pracy. Odgrywając scenki, jak w teatrze, ćwiczymy funkcje językowe i uczymy się prawidłowego stosowania poznanych wcześniej reguł gramatycznych. Tego rodzaju ćwiczenia pojawiają się u nas pod hasłem Drama Workshop.

Drugim ważnym elementem, który często pojawia się podczas zajęć jest grywalizacja. Na zajęciach wykorzystujemy liczne gry, zabawy językowe i aplikacje do nauki słownictwa oraz gramatyki. Naukę przez zabawę jest przyjemna i redukuje stres jaki często towarzyszy próbie komunikacji w języku obcym. A poza zajęciami zapraszamy do klubu gier planszowych.

Trzeci element to kontakt z „żywym językiem”, a nie tylko z nagraniami przygotowanymi na potrzeby kursu. Wszystkich uczniów zachęcamy do lektury obcojęzycznej i udostępniamy książki z naszej biblioteki. Na zajęciach często wykorzystujemy filmiki, które aktywizują uczniów i oswajają z różnymi akcentami. Organizujemy też wieczorki filmowe w piątkowe wieczory.